กระดาษ : กระดาษปอนด์ หนา 70-125 g

หน้าต่าง : สามารถผลิตได้ทั้งซองที่มีหน้าต่างและไม่มีหน้าต่าง

หน้าต่างพลาสติก : หนา 29 ไมครอน ความกว้างยาวของหน้าต่างไม่จำกัด

ลิ้นด้านข้าง : ลิ้นด้านข้างทั้ง 2 ของซอง ปะซ่อนเข้าด้านในหรือปะออกด้านนอก

ฝาซอง : ได้ทั้งฝาแหลมและฝาขนาน

ขนาดซอง : สำเร็จสูงสุดและต่ำ ตามรูปภาพข้างบน