ซองไปรษณีย์ พลาสติกสีขาว

หมวดหมู่:
ขนาดซองไปรษณีย์ พลาสติก ราคาต่อ 100  ใบ
20X30 CM + ฝา 5 CM 65  บาท
25X35 CM + ฝา 5 CM 85 บาท
28X42 CM + ฝา 5 CM 125 บาท
32X45 CM + ฝา 5 CM 165 บาท
38X52 CM + ฝา 5 CM 190 บาท
45X60 CM + ฝา 5 CM 360 บาท

หมายเหตุ
ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง
*หากทางลูกค้าสั่งจำนวนเยอะ หรือเป็นร้านขาย ทางเรามีราคาส่ง*