ซองมีหน้าต่าง: 200,000 ซองต่อวัน ต่อเครื่อง

ซองไม่มีหน้าต่าง: 400,000 ซองต่อวัน ต่อเครื่อง

บรรจุ 500 ซอง/1 กล่องเล็ก

หรือ 10 กล่องเล็ก/1 กล่องใหญ่

(สามารถคาดซองตามจำนวนที่ลูกค้าแจ้งได้)